THETAHEALING®

THETAHEALING® je technika, kde formou meditace a čistého záměru myšlenky dosahujeme našeho potenciálu a propojujeme se sami se sebou, s energií Zdroje, Stvořitele všeho co jest, Boha ……. Není podstatné, jak tuto energii budeme nazývat, ale jedná se o jednu a tu stejnou energii  – energii bezpodmínečné lásky.

THETAHEALING® bylo vyvinuto v 90-tých letech minulého století Viannou Stibal, která se v té době zabývala přírodním léčitelstvím, terapeutickými masážemi a intuitivní diagnostikou. Po té, co se úspěšně sama vyléčila z rakoviny, začala postupně tuto techniku zkoumat a rozvíjet. Přišla na to, že léčení probíhá, když je mysl ve stavu theta. Popsala, jak se do tohoto stavu pomocí meditace vědomě dostat. Stav theta je stav hlubokého uvolnění, který se používá při hypnóze.

Postupem času začala zjišťovat, proč u některých lidí dochází k okamžitému vyléčení a u některých nikoli. U těchto lidí bylo třeba mimo léčení pracovat na jejich systému přesvědčení, které blokovalo uzdravení.

Při práci s klienty zjistila jednu z neúžasnějších věcí, a sice tu, že my sami držíme klíče ke svému zdraví, tělu i vitalitě. Práce s přesvědčeními a s pocity nám umožní si vytvořit život, jaký si přejeme.

Pravdou je, že si vlastní realitu sami vytváříme.

Proč THETAHEALING®

V životě se nám opakují situace, které mají dopad na zdraví, vztahy, finance. Dochází často ke kruhovým návratům těchto událostí a může se zdát, že není možné z tohoto kruhu vystoupit.

Jednáme na základě vrozených nebo zažitých programů a přesvědčení, které jsou na úrovni našeho vědomí a zejména v podvědomí naší mysli. THETAHEALING® nám umožňuje práci s těmito programy a přesvědčeními, jejich rozpoznání a uvědomění si negativních dopadů na náš život. Máme možnost přepisu těch, které si dále nechceme držet, blokují nás a již nám neslouží.

 

Co nám THETAHEALING® přinese:

  • pochopení, proč se nacházíte a řešíte podobné situace
  • rozvinutí intuice a čisté napojení se na Stvořitele/Zdroj/Bezpodmínečnou lásku
  • prožívání radosti, lásky a lehkosti v každodenním životě
  • harmonii v osobním a partnerském životě
  • spokojenost a úspěch v práci
  • duchovní rozvoj a pochopení smyslu života
  • hojnost na všech úrovních
  • vděčnost a pokoru
  • odhalení příčin hněvu, smutku a frustrací
  • pochopení fyzických nemocí a odstraňování jejich příčin
 

Terapie

Na počátku terapie určíme směr a její cíl. V průběhu terapie dojde ke společnému vstupu do oblasti theta mozkových vln a spojení vlnových vibrací. V průběhu terapie dochází k používání svalového testu, ten slouží jako diagnostická metoda přesvědčení, která jsou skryta v oblasti nevědomí.

Je důležitá správná hydratace těla, před terapií je nutné vypít dostatečné množství tekutin.

Terapie obvykle trvá 60 minut.

Cena: 1.000,-Kč