Počítačová diagnostika zdravotního stavu přístrojem Oberon

Přístroj Biolaz Oberon byl do Studia alternativní medicíny Genessis zakoupen v roce 2005 a měření na něm provádí Marian Coufal. V současnosti má zdiagnostikováno několik stovek klientů. Přístroj byl vyvinut v Ruské federaci pro vesmírný výzkum a používá se na testování kosmonautů. Rovněž jej používá ruská armáda pro kontrolu zdravotního a psychického stavu   vojáků sloužících v silech jaderných raket. Různé verze Oberonů se v současnosti prodávají po celé EU.

Přístroj Biolaz Oberon  je moderní počítačová NLS diagnostika umožňující v krátkém čase prověřit celkový zdravotní stav klienta. Jedná se o šetrné a hloubkové vyšetření organismu jako celku, které dokáže zaznamenat již nepatrné změny na buněčné úrovni. Vyšetření probíhá pomocí spektrální analýzi vířivých magnetických polí organismu. Data se přenášejí telemetricky do počítače  k nelineární analýze. Metoda probíhá na bázi RIFE frekvencí.

Co Oberon umí?

           - Oberon dokáže komplexně prozkoumat jednotlivé orgány, až na úroveň buněk.

           - lokalizuje v těle záněty, viry, bakteri, plísně, parazity, metabolické změny, alergie

- zdravotní potíže lokalizuje s časovým předstihem

- umožňuje vytestovat vhodné potravní doplňky, kosmetiku přímo na míru klienta

- stimulace organismu /orgánů/ metakorekcemi /metaterapie/. Tím dochází k posílení energetické bilance buněk až o 40% a zvýšení přirozené imunity organismu.

- výroba frekvenčních homeopatik na jednotlivé orgány

 

Jak probíhá vyšetření?

Klient klidně sedí a na uších má sluchátka, popřípadě náramkové kontaktní sondy na zápěstích  /používá se u malých dětí/. Pomocí senzorů ve sluchátkách přístroje se snímá stav magnetických polí mozku. Data jsou přenášena do přístroje k NLS analýze a vyhodnocené výsledky jsou zobrazeny na monitoru počítače na jednotlivých obrázcích orgánů značkami od 1 do 6 a  v přehledných tabulkách patogenů a patologických změn. Klient má tudíž přímou kontrolu prostřednictvím monitoru.

Klient by neměl v den vyšetření pít kávu, černý čaj, alkohol a neměl by užívat potravní doplňky či léky! Léky užívejte jen v nezbytném případě!!! Můžete si je nasadit ihned po vyšetření.

Vždy nahlaste jaké byliny, potravní doplňky či léky užíváte! Nastaví se podle toho korekce triger senzoru!!

Přístroj Oberon nenahrazuje odborná vyšetření u lékaře!

-