Andělské rodinné konstelace

Motto:"Hranice našeho života si určujeme sami, ale vždy je potřeba mít srovnaný vztah k sobě samému, své minulosti, k členům naší rodiny a k historii našeho rodu."

                                                Archanděl ZADKIEL

 

Andělské rodinné konstelace jsou skupinovou terapií podobnou rodinným konstelacím, které jsou v dnešní době jednou z nejúčinějších metod na odblokování pracovních, vztahových, psychických a zdravotních bloků, traumat  z dětství či rodových klateb.

Andělské konstelace jsou rozdílné ve vědomém přístupu k řešení problému za pomocí archandělských energetických archetypů a cností. A rovněž ve vetknutí Nejvyššího principu na závěr konstelace. Tímto dochází k hloubkovému odléčení na všech úrovních existence dané osoby a  postupnému rozvázání všech vědomých i nevědomých smluv uzavřených za dobu její existence na Zemi či v jiných světech. Toto je zcela nový přístup oproti klasickým  rodinným konstelacím.

Je důležité si uvědomit, že vyřešení vztahu ke členům rodiny a rodu je jen polovina problému. Většina z nás má život svázaný neviditelnými smlouvami, které přesahují hranice rodu a jsou navázány na minulé existence zde na Zemi, v jiných realitách či na jiné planetě, nebo galaxii. Toto způsobuje, že můžete neustále řešit problém i několik let a přitom stále stojíte na místě a nejste schopni s tím hnout. Zde je dobré ověřit si zda nejste vázáni smlouvou, která ve vás posiluje pocit vinny, sráží sebevědomí atp. Tato smlouva pokud je v linii rodu se automaticky rozvazuje klasickými rodinnými konstelacemi a zde to záleží na zkušenostech terapeuta jak dokáže konstelaci postavit.

Pokud ale je v linii inkarnační, mimozemské či dokonce magické, tak je klasickými konstelacemi obtížně řešitelná či vůbec. A zde nastupuje zcela  nová technika Andělských konstelací.

Co můžeme vyřešit? 

Je možné si k odléčení postavit různá traumata a fóbie, problémy v partnerských vztazích a širší rodině, potíže na pracovišti, nemoci, únavu atp. Ale také je možné řešit dluhy, prosperitu firmy, neschopnost najít si vhodnou práci či workoholismus.

Jak Andělské konstelace probíhají?

Většina návštěvníků  má strach, že musí něco říkat a babbrat se v problému před ostatními. Toto je velký omyl! Když na seminář přijedete sednete si na židly v kruhu s ostatními a představíte se křestním jménem a řeknete co chcete řešit. Ti co jsou na semináři po několikáté většinou sdělují pokud chtějí co se v jejich životě od minula změnilo. Andělské konstelace si staví Ti co chtějí a zde rozhoduje buď los/večerní cesta/, nebo na celodeních jdou na začátku stavět "ostřílení matadoři" a pak nováčci.

Princip Andělských konstelací je tento: na začátku řeknete své jméno a formulku " Já chci řešit..............." a poté si vyberete zástupce za archanděla a cnost a stavíte je do odléčujícího kruhu. Potom zástupce za sebe a následně stavíte problém a pak si sednete. Po celou Cestu sedíte a díváte se a na konci jste vyzváni k předání role od Vašeho zástupce a harmonizujete si problém. Tento systém se nedá popsat slovy!!! Musíte to zažít na vlastní kůži a procítit to pak jste schopni pochopit o co se vlastně jedná! 

Jak se po Cestě odpuštění budeme cítít a jak poznáme změny?

Po Cestě odpuštění a nebo při samotném semináři mohou nastat změny jak na fyzickém těle tak na psychice. Na fyzickém těle může dojít k uvolnění bloků na svalech a páteři, ustoupení bolesti, nebo stěhování se bolesti. Někdy dojde k markantnímu nárustu bolesti a jejímu pozvolnému ustupování. Vždy po semináři dochází k pozvolnému vylepšení zdravotního stavu a vymizení potíží i chronických. Záleží jestli se na tyto problémy stavěla cesta přímo, nebo ne.

V rámci psychiky se po Andělských konstelacích zlepšují depresivní stavy, fóbie, zlozvyky atp. V rámci letitých problémů je nutno stavět konstelace několikrát a být trpělivý. Neočekávejte zázrak "přes noc"! Problém trvající roky se odblokovává několik měsíců. Pamatujte si, že to co se zcela odblokuje se již nevrací!  Vždy je možno po semináři absolvovat individuální terapii - odblokaci a tak si rychleji řešit to co je ještě potřeba dočistit. 

 

 

 

V Ludmírově 23.1.2012                                                                     Marian a Iva Coufalovi